COMUNICAT privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021

Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor se va face, conform dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020 începând cu data de 12.10.2020, în următoarele locații:

1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 1 

Locație: Arad, Piața Plevnei, nr. 1                        

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureșel, Grădiște, Cartierul Funcționarilor.

2) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 2

Locație: Arad, Calea Radnei, nr. 250, sediul Direcției de Asistență Socială Arad

Cartiere arondate: Micalaca (inclusiv zona III).

La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică de către toți solicitanții de pe raza municipiului Arad.

La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.

3) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 3

Locație: Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 227

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

4) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor nr. 4

Locație: Arad, str. Rodnei (zona Confecții), nr. 3-5, bl. 5

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş, Şega.

Soluționarea cererilor se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare și a actelor normative care reglementează materia, iar ajutorul se acordă în funcție de data înregistrării solicitării, după cum urmează:

 • începând cu luna noiembrie 2020 pentru solicitările depuse în intervalul 12.10.2020 - 20.11.2020
 • începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii
 • începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a lunii.

 

Condițiile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021 se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, a actelor normative care reglementează materia și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuințelor familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, doar pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință, care nu dețin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului și al căror venit net pe membru de familie este:

 • până la 1300 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu energie termică
 • până la 750 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Baremele de venit până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt următoarele:

Venit net / membru de familie

Energie termica

Persoană singura

Familie

Buget de stat

Buget local

Buget de stat

Buget local

 

 

 

Familie cu 2 persoane

Familie cu 3 persoane

Familie cu 4 sau mai mult de 4 persoane

<155

100%

0%

90%

5%

3%

2%

155,1

210

90%

7%

80%

5%

3%

2%

210,1

260

80%

7%

70%

5%

3%

2%

260,1

310

70%

7%

60%

10%

8%

5%

310,1

355

50%

12%

50%

12%

9%

5%

355,1

425

50%

12%

40%

15%

10%

6%

425,1

480

40%

15%

30%

18%

13%

7%

480,1

540

30%

20%

20%

20%

15%

8%

540,1

615

20%

22%

10%

20%

15%

8%

615,1

786

15%

22%

5%

20%

15%

8%

786,1

1082

10%

22%

 

 

 

 

786,1

1100

 

 

0%

15%

8%

5%

1082,1

1300

0%

17%

 

 

 

 

1100,1

1300

 

 

0%

8%

5%

2%

Beneficiari de ajutor social

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venit net / membru de familie

Gaze naturale

Lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

Energie electrică

<155

262

54

240

155,1

210

190

48

216

210,1

260

150

44

192

260,1

310

120

39

168

310,1

355

90

34

144

355,1

425

70

30

120

425,1

480

45

26

96

480,1

540

35

20

72

540,1

750

20

20

20

Beneficiari de ajutor social

 

58

 
          

 

Bunurile care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute de anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

I. Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

II. Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)

1. Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

III. Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

     Solicitanții au obligația de a declara orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3000 lei.

IV. Terenuri / animale și / sau păsări

1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza cererii-declarație pe propria răspundere (potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare), la care se anexează următoarele acte doveditoare:

 1. Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
  1. Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
  2. Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
  3. Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
  4. Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
 2.  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
  1. adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
  2. venituri obținute din străinătate;
  3. cupon de pensie (orice fel de pensie);
  4. cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
  5. cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
  6. adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
  7. adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  8. talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
  9. cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
  10. act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
  11. hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
  12. orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;
 3. Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
 4. Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
  1. contract de vânzare – cumpărare;
  2. contract de închiriere;
  3. contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
  4. orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
 5. Acte doveditoare privind bunurile mobile:
  1. certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
 6. Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
  1. factură E-ON  (în copie);
  2. factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
  3. contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).
 7. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana).
 8. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.
 9. Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Totodată, titularul are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Nerespectarea oricăreia dintre cele două obligații constituie contravenție și, conform prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul asociațiilor de proprietari/chiriași, cererea va fi certificată (pe pagina 14) de către administrator în ceea ce privește numărul de persoane înscris în cerere. De asemenea, în cazul imobilelor racordate la rețeaua de energie termică, administratorul va consemna pe cerere, în rubrica aferentă de pe pagina 7, codul titularului de contract. Administratorul poartă răspunderea veridicității datelor certificate, conform prevederilor legale în vigoare și ale actelor normative care reglementează materia.

Solicitanții pot obține informații specifice privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor începând cu data de 12.10.2020, la sediile centrelor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor sau la următoarele numere de telefon:

 • Centrul nr. 1: Arad, P-ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282777.
 • Centrul nr. 2: Arad, Calea Radnei. Nr. 250. Telefon: 0787/888434.
 • Centrul nr. 3: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0257/348084.
 • Centrul nr. 4: Arad, Str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții). Telefon:0257/252282.

 

Referitor la organizarea activității legate de acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare a actelor normative care reglementează materia și conform prevederilor dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020, facem cunoscute următoarele:

Centrul nr. 1

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor

Locație: Arad, P-ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282777.

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcționarilor.                                                                 

Formularele de cerere pot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 12.10.2020.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor pentru beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, indiferent de tipul de încălzire, se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400 , după cum urmează:

DATA DEPUNERII

ORAR

STRĂZI

12.10.2020

800 - 1700

Academia Teologică, Achile, Aleea Albac, Aleea Agnita, Aleea Azuga, Agârbiceanu Ion, Agronomului, Aron Cotruș, Alexandrescu Grigore, Alecsandri Vasile, Alexandru Ioan, Al. I. Cuza, Andreescu Ion, Andrenyi Karoly, Apollo

13.10.2020

800 - 1700

Arcașilor, Ardealului, P-ţa Arenei, Arinului, Armoniei, Artemis, Augustus, Aviator Georgescu, P-ţa Avram Iancu, Avrig, Babeș Vicențiu, Bagdasar, Balint Simion, Banatului, Banu Mărăcine, Barabás Bela,

14.10.2020

800 - 1700

Barbu Eugen, Barițiu Gheorghe, Basarab I, Bălcescu Nicolae, Băncilă Octav, Bănescu Florin, Bărnuțiu Simion, Bela Bartók, Berlin, Berthelot, Berzei, P-ţa Bibici Margareta, Bicaz, Bihorului

15.10.2020

800 - 1700

Bistriței, Blaga Lucian, Blajului, Blanduziei, Bobocilor, Bobâlna, Boboc Nicolae, Bodea Cornelia, Boemiei, Bogrea Vasile, Bojan Alexandru, Bolintineanu Dimitrie, Bonciu Dimitrie, Borlea S., Botiș Teodor

16.10.2020

800 - 1400

Bradului, Brătianu I.C., Brândușei, Brosovszky Ladislau, Buciumului, Budai Deleanu Ioan, Cantemir Dimitrie, Caragiale I.L., Caransebeș, P-ța Carpați, Castanilor, Castor, Catedralei, Călugăreni

19.10.2020

800 - 1700

Căprioarei, Căpșunilor, Cărpinișan Romulus, Câmpia Turzii, Câmpul Florilor, Ceahlău, Ceaikovski, Cedrului, Cehov, Ceontea Teodor, Cerna Panait, Cetății, Cezar, Chendi Ilarie, Cibinului, Cicio Pop Ștefan, Cipariu Timotei

20.10.2020

800  - 1700

Clopotului, Cloșca, Coasei, Cobzei, Coloniștilor, Colțișor, Cometei, Comunarzilor, Constituției, Coposu Corneliu, Corabiei, Costin Miron, Coșbuc George, Cozia, Crasna, Crângului, Cristal, Crișan

21.10.2020

800  - 1700

Crișan Ascaniu, Cunțan Maria, Czigler Antoniu, 1 Decembrie 1918, Dacilor, Davila Carol, Dărăban Nicolae, B-dul Decebal, Densușianu Nicolae, Desseanu, Deltei, Diaconul Coresi, Diamant, Diogene, Dobriceanu Mihail, Dogarilor, Doinaș Ștefan Augustin

22.10.2020

800- 1700

Doinei, Dortmund, Gen. Dragalina, Dragomir Nelu Aristide, Dragu Stan, P-ţa Drapelului, Drăgoi Sabin, Dumitrescu Constantin Ticu,  Economului, Eftimiu Victor, Egalității, Eminescu Mihai, Endre Ady, P-ţa George Enescu, Episcopiei, P-ţa Eroilor, Eroul Necunoscut

23.10.2020

800 - 1400

Aleea Făget, Fătu C.I., Flacăra, Florilor, Frumoasă, Feleacului, Ficusului, Frunzei, Furnicii, P-ţa Gara Aradul Nou, Gavra Alexandru, P-ţa Gării, Géza Gruber, Gelu, Georgescu Ion, Gergely Csiki, Ghiba Birta Elena, Ghibu Onisifor

26.10.2020

800 - 1700

Gladiator, Gladiolelor, Goga Octavian, Gogol Nicolae, Gojdu Emanoil, Goldiș Vasile, Gorunului, Grădina Poștei, Grâului, Grigorescu Nicolae, Grozescu Iulian, Gurban Constantin, Gustav Augustini, Guttenbrunn A.M., Gutuilor, Haica Sava, Haiducilor

27.10.2020

800 - 1700

Hamburg, Hector, Heim Domokos, Hodoș Constanța, Honorius, Horia, Horga Nicolae, Hortensia, Hunedoarei, P-ţa Caius Iacob, Iancu Jianu, Iasomiei, Infanteriei,  Ipătescu Ana, Iosif Ștefan Octavian, Iulius, Ivireanul Antim, Kuncz Aladar

28.10.2020

800 - 1700

Labirint, Lacu Alexandru, Lazăr Augustin, Lazăr Gheorghe, Lenau Nicolaus, Lengyel Iosif, Loga Diaconovici C., Luca Laurențiu, Lucernei, Lucius Verus, Lucreția, Ludwig Roth Ștefan, Lugojului, Luminii, P-ţa Luther, 9 Mai, P-ţa 13 Martiri, Macului, Măgheran

29.10.2020

800 - 1700

Maniu Iuliu, Marcus Aurelius, Mariș Teodor, Marşieu Iustin, Marte, Maximus, Măcieșului, Mărășești, Mărcuș Mihai, Mărțișor, Măslinului, Mătăsari, Memorandului, Merișor, Meseriei, Mețianu,  P-ţa Mică, Micșunelelor

30.11.2020

800 - 1400

Mierlei, P-ţa Mihai Viteazul, Mihăilescu René Ștefan, Milcov, Milea Vasile, Militarilor, Minea Ilie, Minişan Cornel, Minulescu, Miorenescu Caius, Miraj, Moldovan Ioan, Moldovan Silviu, Molidului, Monţia Emil, Moraviei, Moșilor

02.11.2020

800 - 1700

Moșoiu Traian, Moților, Movilei, P-ţa Mozart, Mucius Scaevola, Muncii, Mureșan Iacob, Mureșan Ioan Gheorghe, Mureșanu Andrei, Splaiul Mureșului, Nalbei, Necula Vasile, Neculce, Negruzzi C., Nobel, Nucului, Nufăr

03.11.2020

800 - 1700

Ovidiu, Odobescu, Ogorului, P-ţa Olimp, Olimpiadei, Oradea, Orient, Orion, Orșova, Oscar, Ostașului, Pandurilor, Panselei, Paris, Partizanilor, Pașcani, Patria, Paul Chinezul, Pavelescu Cincinat

04.11.2020

800 - 1700

Păcăteanu Teodor, Păcii, Păpădiei, Părului, Pârvan Vasile, Pelicanului, Pescarilor, Pescăruș, Petalelor, Petronius, Petreanu Coriolan, Petru Rareș, Petuniei, Piersicilor, Pincio I.P., Pipoş Petru, Pinului

05.11.2020

800 - 1700

P-ţa Plevnei, Plugarilor, Pompei, P-ţa Pompierilor, Popa Eugen, Popa de Teiuș Gheorghe, Popa Șapcă, Porumbiței, Porumbului, Posada, Postavului, Splaiul G. Praporgescu, Preparandiei, Prepeliței, Prislop, Privighetoarei, Prunului

06.11.2020

800 - 1400

Radu de la Afumați, Rahovei, Războieni, Răzvan, Aleea Răsăritului, Rândunicii, Râșnov, Redutei, B-dul Revoluției, Robănești, Robu Ioan, Calea Romanilor, Romaniței, Aleea Romanței, Românului, Romei, Romulus, Rozelor, Russo Alecu

09.11.2020

800 - 1700

Salacz Gyula, Salcâmului, Salciei, Salontei, Santinelei, Satelit, Sava Ioan, Sălcuța, P-ţa Sârbească, Scurtă, Semenicului, Sever Secula, Sibii Dorel, Sinagogei, Sinaia, Sion Gheorghe, Slavici Ioan

10.11.2020

800 - 1700

Smeurei, Someșului, Spartacus, Spătarul Borcea, Spicului, P-ţa Spitalului, Stănescu Mircea, Steagului, Stelelor, Suciu Ioan, Sulina, Szantai Ludovic, Șelari, Șerban Gheorghe, Șincai Gheorghe, Şirianu I.R., Șoimului, Ștefan cel Mare, Ştefu Nicolae

11.11.2020

800 - 1700

Tabacovici Milan, Tarafului, Târgoviște, Tekelia Sava, Teodoroiu Ecaterina, Theodosius, Calea Timişorii, Tismana, Titan, Tocilescu Grigore, Toporaș, Toscana, Splaiul Toth Sandor, Transilvaniei, Trenului, Trandafirilor, Triaj

12.11.2020

800 - 1700

Tribunul Axente, Tribunul Buteanu, Tribunul Dobra, Trifoiului, Triumfului, Troiei, Trompetei, Tulnic, Turturicii, Udrea, Unirii, Vărădiei, Vântului, Veliciu Romul, Vezuviu, Calea Victoriei, Vidra, Vidu Ioan, Viilor

13.11.2020

800 – 1400

Vișinului, Vlad Alexandru, Voievod Moga, Voltaire, Vuia Traian, Viitorului, Vladimirescu Tudor, Weitzer, Xenopol, Zamfirescu Duiliu, Zarie Ștefan, Zărandului, Zdrenjanin, Zimandului Cale, Zimbrului, Zoltan Farmati, Zsigmond Moricz

16 – 20.11.2020

Luni-Joi 800 -1700

Vineri 800 – 1400

Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

 

Centrul nr. 2

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor

Locație: Arad, Calea Radnei. Nr. 250. Telefon: 0787/888434.

Cartiere arondate:  Micălaca ( inclusiv zona III ).

Formularele de cerere pot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 12.10.2020.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor pentru beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, indiferent de tipul de încălzire, se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400 , după cum urmează:

DATA DEPUNERII

ORAR

STRĂZI

12.10.2020

800 - 1700

Abrud, Adrian, Alaszu Pavel

 

13.10.2020

800 - 1700

Alba Iulia, Amurgului, Argeș, Avramescu Vasile

14.10.2020

800 - 1700

Batiştei, Bârzavei, Beiuș, Aleea Borsec

15.10.2020

800 - 1700

Brânzeu Nicolae, Bujor, Busuioc, Byron

16.10.2020

800 - 1400

Caius Lepa, Caraiman, Călimănești, Cenad

19.10.2020

800 - 1700

Cerbului, Ciobanului, Ciuhandru Gh., Constanța

20.10.2020

800  - 1700

Crinului, Crișan Aurel, Crizantemelor, Dreptății, Duma

21.10.2020

800  - 1700

Digului, Dosoftei, Drăgoi Elena, Exterior

22.10.2020

800- 1700

Fabius, Felix, Fluierului, Frăției

23.10.2020

800 - 1400

Gherghinei, Godeanu, Imașului, Junilor

26.10.2020

800 - 1700

Lalelelor, Lămâiței, Lermontov, Liliac

 

27.10.2020

800 - 1700

Lipovei, Lucaciu Vasile, Luncii, Splaiul Gh. Magheru

28.10.2020

800 - 1700

Marginei, Maximilian, Măduţa Ilie, Milova

29.10.2020

800 - 1700

Miorița, Mușcatei, Negură Alexandru, Nucet

30.11.2020

800 - 1400

Olinescu Marcel, Pancu Radu, Pastorului, Păşunei

02.11.2020

800 - 1700

Păuliș, Petchovski Iosif, Podgoriei, Poiana

03.11.2020

800 - 1700

Popa Simion, Prieteniei, Prutului, Radu Cornel,

04.11.2020

800 - 1700

Calea Radnei, Renașterii, Romul Ladea

 

05.11.2020

800 - 1700

Săvârșin, Semănătorilor, Severin, Sighişoarei, 

06.11.2020

800 - 1400

Simfoniei, Soarelui, P-ţa Sporturilor

09.11.2020

800 - 1700

Stamatiad Al., Stânjenel, Sunătoarei, Șiriei

10.11.2020

800 - 1700

Bd. Titulescu Nicolae, str. Titulescu Nicolae

11.11.2020

800 - 1700

Toader Iuliu, Tușnad, Vaslui

12.11.2020

800 - 1700

Viorelelor, Voinicilor, Vrancei

 

13.11.2020

800 – 1400

Zalău, Zefir, Zoe, Aleea Zorelelor

16 – 20.11.2020

Luni-Joi 800 -1700

Vineri 800 – 1400

Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

 

Centrul nr. 3

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor

Locație: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0257/348084.

Cartiere arondate: 

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.

Formularele de cerere pot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 12.10.2020.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

            Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor pentru beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, indiferent de tipul de încălzire, se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400 , după cum urmează:

         

DATA DEPUNERII

ORAR

STRĂZI

12.10.2020

800 - 1700

Agricultorilor, Albinelor, Alexandru cel Bun, Alunului, Aleea Amara, Aprodul Purice, Arieșului, Arțarului, Aviației, Azur

13.10.2020

800 - 1700

Aurel Vlaicu 1

 

14.10.2020

800 - 1700

Bocu Sever, Bogdan Voievod, Brâncoveanu Constantin, Brâncuși Constantin, Brediceanu Tiberiu, Brezoianu, Bucegi

15.10.2020

800 - 1700

Bucovinei, București, P-ţa Bujac, Bumbacului, Buziaș, Caisului, Cameliei, Canton DN 7,

16.10.2020

800 - 1400

Călărașilor, Călțunaș, Câmpeni, Câmpineanu I., Câmpul Albinelor, Câmpul Balta Mică, Câmpul Crivabora, Câmpul Hipodrom,

19.10.2020

800 - 1700

Câmpul Ineluș, Câmpul Liniștii, Câmpul Speranței, Câmpurilor, Cheia, Cireșoaiei, Cireșului, Cocorilor,

20.10.2020

800  - 1700

Codrii Cosminului, Codrului, Constructorilor, Conta Vasile, Corbului, Craiovei, Crăciunițelor, Creangă Ion

21.10.2020

800  - 1700

Creației, Crișului, Curtici, Dâmboviței, Aleea Dej, Aleea Dezna, Diana, Dima Gheorghe, Dobrogea,

22.10.2020

800- 1700

General Doda, Dorului, Dragoș Vodă, Dunării, Emilian, Evoluției, Fagului, Faurilor,

23.10.2020

800 - 1400

Făt Frumos, Fântânii, Fecioarei, Dr. Ilarion Felea, I. Fluieraș, Fluturilor, Foișor, Fragilor

26.10.2020

800 - 1700

Frații Neumann, Fulgerului, Ghioceilor, Gloriei, Golescu Nicolae, Graurului, Grădinarilor, Greierilor,

27.10.2020

800 - 1700

Gh. Groza, Grozăvescu Traian, Grozăveşti, Hațeg, Hatman Arbore, Aleea Hercule, Herodot

28.10.2020

800 - 1700

Aleea Hipocrat, Hugo Victor, Iederii, Independenței, Inovației, Inului, Izoi, Izvor

29.10.2020

800 - 1700

Izvorul Cristalin, Izvorul Fântânii, Izvorul Luminii, Izvorul Muntelui, Izvorul Nopții, Izvorul Rece, Jiului, Laptelui, Laurian, Lavandei, Lăcrimioarelor

30.11.2020

800 - 1400

Leandrului, Letiția, Leului, Libertății, Livezilor, Lotus, Luchian Ștefan, Lupeni, Macedoniei, Magnoliei

02.11.2020

800 - 1700

Maior Petru, Mandarinilor, Maramureș, Marnei, Măgurei, Măgurele, Mălin, Mesteacănului, Meșterul Manole, Mihulin Nicolae

03.11.2020

800 - 1700

Mimozei, Mircea Vodă, Moldovei, Munteniei, Nădejde Iosif, Năsăud, Negoi, Negru Radu, Aleea Neptun, Nouă

04.11.2020

800 - 1700

Obedenaru, Oborului, Olteniei, Oltului, Orăștie, Orfeu, Orhideei, Orizontului, Palmierului, Paltinului, Pann Anton

05.11.2020

800 - 1700

Păcurarilor, Păltiniș, Pelinului, Plopilor, Poetului, Porumbescu Ciprian, Predeal, Progresului, Prometeu, Pumnul Aron 13

06.11.2020

800 - 1400

Rarău, Retezat, Rişcuţia Moise, Roșiorilor, Rotarilor, Aleea Saturn, Sântoma Canton CFR, Sânzienelor, Secerei

09.11.2020

800 - 1700

Septimiu, Sfânta Sofia, Sfântul Nicolae, Siretului, Slatinei, Slănic, Solomon, Spătarul Preda, Sportului

10.11.2020

800 - 1700

Aleea Stejarului, Stupilor, Suceava, Sulfinei, Şcoalei, Șelimbăr, Teneţchi Ștefan,  Teuz, Tiberiu, Timișului

11.11.2020

800 - 1700

Toamnei, Aleea Tomis, Toth Arpad, Tribunul Andreica, Tribunul Corcheş, Trotușului, Turdei, Țebei, Țepeș Vodă, Țichindeal Dimitrie

12.11.2020

800 - 1700

Aleea Teiului, Tesla, Tuberozei, Aleea Ulise, Ulmului, Ulpiu, Universului, Ursului, Urzicilor, P-ța UTA

13.11.2020

800 – 1400

6 Vânători, Veneției, Veseliei, Viziunii, Volta Alexandru, Vrabiei, Vulturilor, Westfield, Zambilelor, Zânelor, Zona Industrială Vest

16 – 20.11.2020

Luni-Joi 800 -1700

Vineri 800 – 1400

Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

 

Centrul nr. 4

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor

Locație: Arad, Str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții). Telefon:0257/252282.

Cartiere arondate:

A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.

B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.

Formularele de cerere pot fi obținute de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică de la casieriile CET Arad, iar de către solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 12.10.2020.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

            Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor pentru beneficiarii de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei, indiferent de tipul de încălzire, se va desfășura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.

Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfășura în ordinea străzilor și a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400 , după cum urmează:

      

DATA DEPUNERII

ORAR

STRĂZI

12.10.2020

800 - 1700

Abatorului, Aeroportului, Alexici Nicola, Aprodul Purice,

13.10.2020

800 - 1700

Prof Dr. Aurel Ardelean (Pădurii), Baba Novac, Badea Cârțan

14.10.2020

800 - 1700

Baladei, Barbu Lăutaru, Bârsei

15.10.2020

800 - 1700

Biruinței, Bodrogului, Bulgară

16.10.2020

800 - 1400

Cardoş Iacob, Căminului, Cărămidarilor, Ciocârliei

19.10.2020

800 - 1700

E. R. Ciorogariu, Clopoțeilor, Clujului, Henri Coandă

20.10.2020

800  - 1700

Concordiei, Condurașilor, Cornului, Cosânzeana

21.10.2020

800  - 1700

Cucului, Cuptorului, Curcubeului, Cuza-Vodă

22.10.2020

800- 1700

Dornei, Doja Gheorghe, Dorobanților

23.10.2020

800 - 1400

Dumbrava Roșie, Murgu Eftimie, Faleza Sud

26.10.2020

800 - 1700

Filotei, Gârleanu Emil, Ghica Vodă

27.10.2020

800 - 1700

Giordano Bruno, Griviței, Hașdeu

28.10.2020

800 - 1700

Ialomiței, Căpitan Ignat, Ilia

29.10.2020

800 - 1700

Insula Mureș, Izlazului, Kogălniceanu Mihail 1

30.11.2020

800 - 1400

Latină, Luceafărului, Lungă

 

02.11.2020

800 - 1700

Mărgăritar, Mărului, Mehedinţeanu Ion

03.11.2020

800 - 1700

Micle Veronica, Minervei, Mușețel

04.11.2020

800 - 1700

Oituz, Oncu Nicolae, Pionierilor

05.11.2020

800 - 1700

Podului, Porumbacului, Primăverii, Putnei

06.11.2020

800 - 1400

Rațiu Ion, Rebreanu Liviu, Remus, Rodnei

09.11.2020

800 - 1700

 Rosmarinului, Reșiței, Sabinelor, Șaguna Andrei

10.11.2020

800 - 1700

Sibiului, Simbolului, Simeria, Socului,

11.11.2020

800 - 1700

Streiului, Suciu Aurel, Șezătoarei

12.11.2020

800 - 1700

Târgului, Trandafirilor, Tunarilor, Ureche Gr.

13.11.2020

800 – 1400

Vadului, Venus, Veseliei, Zorilor

16 – 20.11.2020

Luni-Joi 800 -1700

Vineri 800 – 1400

Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc

                                                                                                                                

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ŞEF SERVICIU,

Oana Pârvulescu

Christian Cojocaru

Cezar Jancă

Înapoi la Articole