Despre Direcția de Asistență Socială Arad

Conform dispoziţiilor Legii nr. 215/2001republicată privind administraţia publică locală Consiliul Local al municipiului Arad exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a municipiului şi atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.

Consiliul Local al municipiului Arad aprobă, conform legislaţiei, strategiile privind dezvoltarea economică, socială a unităţii administrativ-teritoriale. În exercitarea atribuţiilor CLM Arad asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, activităţile de administraţie social-comunitară.

În vederea respectării legislaţiei în vigoare s-a constituit în subordinea Consiliului Local al municipiului Arad Direcţia de Asistenţă Socială care este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică. A fost înfiinţată prin Hotărârea nr. 123 /08.05.2001 a Consiliului Local al municipiului Arad. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, primarul este cel care conduce şi controlează acest serviciu public de interes local, iar directorul general asigură conducerea, îndrumarea şi controlul serviciilor.

Obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.