Informare cu privire la obținerea de către asistenții personali a adeverințelor eliberate de Compartimentul Resurse umane al DAS Arad

În vederea obținerii de către asistenții personali a adeverințelor eliberate de Compartimentul Resurse umane este recomandată transmiterea cererilor completate/redactate și semnate,  pe adresa de e-mail  resurse.umane@dasarad.ro. E-mail-ului trebuie să cuprindă numărul de telefon și numele solicitantului .

Pe site-ul instituției www.dasarad.ro la sectiunea ”Acte necesare si formulare” → "Compartiment Resurse umane" sunt disponibile cererile pentru eliberarea adeverințelor necesare:

  • eliberării legitimaţiei pentru transport urban şi interurban cu mijloacelor de transport în comun de către DGASPC;
  • obţinerea scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, conform art. 28 din Legea  nr. 448 / 2006;

Informații suplimentare pot fi solicitate Compartimentului Resurse umane la numărul de telefon 0257-220212. 

Înapoi la Articole