Stabilirea perioadei de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara