Voluntariat

Direcția de Asistență Socială Arad își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat in România pentru următoarele servicii:

 1. Denumire serviciu: Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad
 2. Grup tinta/beneficiari: persoane vârstnice
 3. Descrierea activitatii de voluntariat:
 • Îngrijirea persoanelor vârstnice (infirmiere):
  1. asigură ajutor beneficiarilor la spălat și  imbracat
  2. asigură schimbarea lenjeriei si a hainelor personale ale beneficiarilor conform graficelor stabilite sau ori de câte ori este cazul predând la spalatorie rufele murdare şi preluând pe cele curate, cu respectarea circuitului stabilit
  3. asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, pieptănat, bărbierit, etc)
  4. acordă o îngrijire atentă asigurînd materiale sanitare necesare, beneficiarilor care au probleme de continenţă
  5. efectuează curatenia din şi de pe noptiere
  6. face patul beneficiarilor care nu o pot face singuri,  ori de cate ori este necesar
 • Îngrijirea spatii verzi din incinta centrului:
  1. Intreținerea spațiilor verzi(maturat, curatat, taiat iarba, etc);
  2. Intretine si repara bancutele, spatiile amenajate pentru beneficiari;
  3. Intretine si repara trotuarele;
  4. Toaleteaza si intretine pomii fructiferi, arbustii, etc.

Perioada: Septembrie 2022 – August 2023

Denumirea serviciului:  Complex Curcubeu
2. Grup tinta : copii cu varste intre 4 si 14 ani, proveniti din medii sociale devaforizate, copii romi
3. Descrierea activitatii de voluntariat :
- socializare cu copiii
- ajutor in efectuarea temelor
- activitati de lucru manual si joaca cu copiii
- activitati educative non-formale si de deprinderi de viata independenta
     - activitati care au legatura cu profesia voluntarului ( ex. logopedie, ajutor in formarea unor deprinderi de folosire a calculatorului, etc.)

Perioada: Septembrie 2022 – August 2023

Înapoi la Articole