Anunț depunere cereri pentru încălzire 2016

N ATENŢIA FAMILIIOR SAU PERSOANELOR SINGURE CARE VOR DEPUNE CERERI ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR, FACEM CUNOSCUT URMĂTOARELE:

CERERILE ŞI DECLARAŢIILE PE PROPRIA RĂSPUNDERE SE VOR DEPUNE ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.10.2016, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2016 – MARTIE 2017, ÎN CAZUL ÎN CARE NU VOR INTERVENI MODIFICĂRI ALE LEGISLAȚIEI. ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI SE VA FACE ÎNCEPÂND CU LUNA NOIEMBRIE 2016, PENTRU SOLICITANŢII CARE AU DEPUS CERERI ÎN PERIOADA 17.10.2016 – 20.11.2016. DUPĂ ACEST TERMEN, CERERILE VOR FI APROBATE SAU RESPINSE CONFORM O.U.G. NR. 70/2011, ŞI ANUME:

ÎNCEPÂND CU LUNA DEPUNERII CERERII, PENTRU CEI CARE AU DEPUS DOCUMENTELE PÂNĂ LA DATA DE 20 A LUNII RESPECTIVE;

ÎNCEPÂND CU LUNA URMĂTOARE, PENTRU CEI CARE AU DEPUS DOCUMENTELE DUPĂ DATA DE 20 A LUNII.

DE ASEMENEA SE VA COMUNICA ULTERIOR, PREVEDERILE DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI ARAD, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR, ÎN MUNICIPIUL ARAD.

Înapoi la Comunicate