Anunț pentru beneficiarii de alocații de susținere a familiei și masă la cantină

ÎN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI, CONFORM LEGII NR. 277/2010, ŞI DE HRANĂ LA CANTINA MUNICIPALĂ ARAD, CONFORM LEGII NR. 208/1997, FACEM CUNOSCUT URMĂTOARELE:

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 277/2010 ŞI LEGII NR. 208/1997, TITULARUL DOSARULUI DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI ŞI A DOSARULUI DE HRANĂ LA CANTINA MUNICIPALĂ ARAD, ARE OBLIGAŢIA DE A DEPUNE LA DOSARELE RESPECTIVE, LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR, O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA CARE SUNT ÎNSCRIŞI COPIII, CARE SĂ ATESTE CĂ ACEŞTIA FRECVENTEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZATĂ POTRIVIT LEGII, DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BURSĂ ŞCOLARĂ ȘI NU AU REPETAT ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016.

ADEVERINŢA MAI TREBUIE SĂ CONŢINĂ NUMELE ŞI PRENUMELE COPIILOR, PRECUM ŞI CODUL NUMERIC PERSONAL AL ACESTORA.

ÎN CAZUL NEPREZENTĂRII ACESTEI ADEVERINŢE, PÂNĂ LA DATA DE 25.10.2016, DREPTUL LA ALOCAŢIE ŞI LA HRANĂ ÎNCETEAZĂ ÎN LUNA URMĂTOARE CELEI ÎN CARE BENEFICIARUL NU ÎNDEPLINEŞTE RESPECTIVA CONDIŢIE.

Înapoi la Comunicate