Bibliografie concurs

BIBLIOGRAFIE

 

            Pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de asistent social debutant  la Compartimentul Socio- Medical din cadrul Centrului de îngrijire pentru  persoane vârstnice Arad  

 

 

  1. Tratat de Asistenţă Socială – coordonator George Neamţu, ed.Polirom;
  2. Miley, O’Melia, DuBois – Practica Asistenţei Sociale, ed. Polirom;
  3. Poşa Florin, Poşa Luminiţa Mihaela – Asistenţa Socială în România;
  4. Legea nr. 17/2000,  a vârstnicilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordinul MMSSF nr. 2126/2014 privind aprobarea  Standardelor minime  de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanele vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat şi cantinelor sociale;
  6. Legea nr.292/20.12.2011 a asistentei sociale;
  7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Codul deontologic al profesiei de asistent social.

 

 

                                                           DIRECTOR,

                                                           dr. Fira Popa

Înapoi la Comunicate