COMUNICAT DE PRESA

Direcția de Dezvoltare și Asistență  Comunitară Arad organizează miercuri, 15 martie 2017 o conferință de presă la sediul instituției, de pe Calea Radnei nr. 250, cu începere de la orele 12.00.

La această conferință se va prezenta un Raport de activitate pe anul 2016, precum și activitățile principale ale DDAC și strategia de dezvoltare care cuprinde proiectele de viitor ale instituției. Obiectul de activitate al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă. Pe parcursul anului 2016 s-au desfășurat activități sociale complexe cu o abordare integrată pentru toate categoriile sociale, după cum urmează:

Copii - cei din creșe, centrele de zi ”Curcubeu” (copii predominant de etnie roma) și copiii cuprinși în programul ”masă caldă”

Tineri – cei cuprinși în Centrul ”Creativ” (tineri cu dizabilități), tinerii din Centrul social cu destinație multifuncțională și tinerii din Căminul social

Vârstnici – persoanele care frecventează centrele de zi pentru vârstnici, vârstnicii din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice

Persoanele care beneficiază de cantină socială

Persoanele beneficiare de venit minim garantat

Asistenții personali pentru persoanele cu handicap

Persoanele fără adăpost

Persoane beneficiare de asistență la domiciliu

DDAC a abordat fiecare categorie socială în parte, prin serviciile specializate, încercând să vină în sprijinul acestor categorii defavorizate din punct de vedere social, având în vedere prevederile legale, precum și politicile sociale la nivel european.Pe parcursul anului 2017, de la început și până în prezent s-au făcut câțiva pași importanți în ceea ce privește dezvoltarea în domeniul social: S-au alocat 30 de locuințe sociale pentru persoanele care pot beneficia de astfel de locuințe, respectiv pentru tinerii proveniți din Căminul social și din Centrul social cu destinație multifuncțională.

S-a semnat un protocol între DDAC Arad și Compania de Transport Public Arad pentru demararea unui proiect-pilot care cuprinde serviciul de transport pe raza municipiului Arad, pentru persoanele cu handicap, prin intermediul unui microbus adaptat corespunzător pentru a veni in sprijinul persoanelor cu handicap aflate în scaun rulant.  Vom continua cu aceste activități și proiecte pentru a veni în sprijinul tuturor categoriilor sociale, pentru a îndeplini obiectul de activitate propus și pentru a sprijini dezvoltarea comunitară prin îndeplinirea atribuțiilor ce ne revin, cu profesionalism și dăruire.

Înapoi la Comunicate