COMUNICAT DE PRESA

Prin Hotărârea nr.55/13.02.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat co-participarea Consiliului Local al Municipiului Arad prin Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad la Programul privind Incluziunea Socială–Programul de asistenţă socială (partea III componenta 2) – tinerii aflaţi în situaţie de risc, cu proiectul „Centrul social cu destinaţie multifuncţională – municipiul Arad, judeţul Arad”. Centrul este situat în municipiul Arad, strada Tarafului FN., cartier Sînicolau Mic.

                 Centrul social cu destinaţie multifuncţională este destinat tinerilor proveniţi din instituţii de ocrotire şi oferă tinerilor servicii de cazare, servicii de consiliere, sprijin în orientarea profesională şi angajarea în câmpul muncii, având două componente, cămin social şi cabinete de specialitate pentru consilierea beneficiarilor. 

 

            Cei interesaţi de serviciile oferite trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecţie:

 

  1. tinerii să provină din sistemul de protecţie a copilului din judeţul Arad ( instituţii publice sau ONG-uri),
  2. tinerii să  nu-şi cunoască familia naturală sau să nu poată  fi reintegrat în familia naturală sau  extinsă,
  3. tinerii să fie cu  vârsta cuprinsă între  18 şi  27 ani, la data internării ,
  4. tinerii să fie capabili de a se gospodări singuri .

 

            Dosarele se depun la sediul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, Biroul de integrare socială pentru copii şi tineri, luni-joi între orele 8-17, vineri între orele 8-14.

Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon: 0257-270582 sau 0724334611.

Înapoi la Comunicate