CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Direcția de Asistență Socială Arad a organizat în data de 28 iunie 2018, ora 12, la sediul instituției din calea Radnei, numărul 250, conferința de presă susținută de doamna Oana Pârvulescu - director general.

Agenda discuțiilor a inclus teme privind:

Modificarea Hotărârii 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Demersurile pentru modificarea acestui act legislativ au fost făcute la nivelul Corpului profesional al specialiștilor din asistenţa socială, unde Aradul asigură coordonarea Comisiei de asistență socială la nivel național. Astfel, în urma memoriilor făcute unitar prin care au fost sesizate discrepanțe între noul cadru legal și realitatea instituțională s-au realizat anumite modificări, printre care amintim: abrogarea articolelor care prevedeau constituirea Colegiului director la nivelul Direcțiilor; organizarea Direcției, prin excepție, ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului sau ca direcție generală, instituție publică în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, în funcție de structura demografică și indicatorii socio- economici ai orașului/municipiului.

Participarea la Conferința Natională de Asistență Socială ajunsă la 10 ani de sărbătoare, un eveniment organizat de către Centrul de Formare și Evaluare în Asistență Socială și Asociația ASproAS.

Participarea la acest eveniment a avut o valoare adăugată având în vedere că în cadrul Conferinței a fost sărbătorită și Ziua Mondială a Serviciilor Publice de Asistență Socială. Instituită în 2017 de către Națiunile Unite, ziua de 23 iunie a fost aleasă pentru a sărbători Ziua Mondială a Serviciilor Publice. Scopul acestei zile mondiale este acela de a crește vizibilitatea și impactul serviciilor publice în dezvoltarea socială.

Tema Conferinței a vizat modul în care serviciile sociale intervin sustenabil pentru oamenii care trăiesc în sărăcie sau se confruntă cu vulnerabilități multiple, dar și modul în care serviciile sociale reușesc să-și mențină sustenabilitatea în condițiile reducerii finanțărilor. Mai mult, serviciile publice de asistență socială sunt fundamentale pentru oamenii din comunitate care se confruntă cu probleme sociale și economice. Cu cât o comunitate este mai săracă, cu atât trebuie crescută investiția în profesionalizarea serviciile publice de asistență socială. Cu toate acestea, serviciile sociale din România continuă să lucreze fără finanțare adecvată. Acest aspect are impact asupra profesionalizării serviciilor sociale și asupra capacității acestora de a avea o abordare integrată a nevoilor și a suportului oferit.

La eveniment au participat specialiști din cadrul serviciilor sociale și din cadrul mediului academic, atât din țară cât și din străinătate, implicați în activități de cercetare la nivel european. Printre tendințele expuse de specialiștii străini prezenți la Conferință, care nu trebuie să ne lase indiferenți, se numără:

Gradul de îmbătrânire a populației accelerat;

Statisticile care arată că, în acest moment, din șapte români, o persoană este în vârstă, însă lucrurile se vor schimba total în următorii ani. Studiile arată că în 2030 România va avea un vârstnic la trei locuitori;

Pe plan european se revine la serviciile publice de asistență socială în detrimentul celor oferite, în urma contractării, de către organisme private. Cauzele care au condus la apariția acestei tendințe sunt legate de analiza următorilor indicatori: prețul final al serviciului este mai ridicat în mediul privat; calitatea serviciilor este inferioară celor din mediul public și beneficiarii serviciilor sociale sunt selectați în mediul privat astfel încât cazurile grave ramân tot în instumentarea serviciilor publice.

Implementarea proiectului Europe Direct Arad.

În 5 februarie 2018 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Europe Direct 2018-2020.

Centrul de informare Europe Direct Arad are ca obiectiv general facilitarea accesului la informații pentru toți cetățenii și oferirea cadrului necesar ca aceștia să se poată exprima liber cu privire la activitățile Uniunii Europene în diverse domenii de interes cetățenesc.

Obiectivele specifice ale centrului sunt:

 Furnizarea de informaţie specializată şi actualizată, conform priorităţilor de comunicare ale Comisiei Europene

 Oferirea posibilităţii de participare a tinerilor, copiilor şi a celor interesaţi în acţiuni de informare şi comunicare despre drepturile cetăţenilor UE, prin concursuri tematice

 O platformă de lucru pe bază de dezbatere privind Comunicarea cu privire la o Europă care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără.

Oferirea unui cadru deschis pentru exprimare liberă a cetăţenilor cu privire la activităţile UE, prin intermediul paginii de web a centrului, publicaţiile realizate şi participarea la târgurile de informare (ex. Târgul EUR-AR, Caravana EURO-ARC).

Creșterea numărului de persoane din cadrul publicului-țintă, cu 10%/an pentru copii, tineri, vârstnici.

Informarea cetățenilor din regiune cu privire la Angajamentul de unitate și solidaritate pentru viitor, asumat la Roma, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la semnarea tratatului fondator al Comunitarii Europene, liderii țărilor membre au promis ca vor face Uniunea Europeană mai puternică si mai rezistentă.

Până în prezent, în cadrul proiectului, au fost realizate următoarele activități:

Euromărtișor ediția a VIII-a - activitate de confecţionare şi de distribuire a unor mărţişoare realizate de copiii din cadrul centrului de zi din subordinea DAS Arad. Mărţişoarele au reprezentat simboluri europene realizate de copii și steguleţe ale ţărilor UE. La acţiunea de confecţionare şi distribuire au participat 80 de copii care au confecţionat peste 100 de mărţişoare europene.

9 MAI – ZIUA EUROPEI – eveniment organizat în comunitatea locală arădeană - Satul european – cu programe artistice, simboluri europene, distribuire de materiale promoţionale și pavilioane de prezentare a tradiţiilor culturale din ţările europene, tradiţii gastronomice europene şi spectacole în aer liber. Au existat pavilioane cu materiale informative privind documentul strategic – O Europă mai puternică, Alegerile pentru Parlamentul European din 2019 și în mod special vor fi informați privind Europa care le oferă cetățeniolor protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără.

Prietenului meu ediția a X-a - concurs de creaţie în format unic, care a cuprins 4 secţiuni: lucrări scrise, pictură, creaţie muzicală şi informare cu privire la conceptele EUROPA 2020 din partea ED ARAD au fost distribuite pliante și materiale promoţionale.

Planuri de viitor:

Înființarea în cadrul structurii Direcției de Asistență Socială Arad a unui punct de colectare a donațiilor de la populație.

Dezvoltarea unui serviciu social destinat victimelor violenței domestice, cu componentă de consiliere, sprijin și suport pentru victime și agresori.

Dezvoltarea unui compartiment destinat monitorizării copiilor ai caror părinți sunt plecați la muncă în strainătate. Conform propriilor evidențe (aproximativ 1200 de copii la nivelul anului 2017) precum și a datelor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Arad, am identificat această nevoie socială prin care dorim să asigurăm instrumentarea situațiilor acestor copii, respectiv: luarea în evidență, completarea fișelor de observație și de identificare a riscurilor, consiliere, monitorizare și îndrumarea părinților sau a reprezentanților legali în îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Înapoi la Comunicate