Tematica de concurs la CIPV

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

         pentru ocuparea unor posturi de executie, contractuale, vacante de infirmiera

TEMATICA

  Igiena spitalicească (igiena saloanelor, igiena individuală, igiena alimentaţiei).

  Dezinfecţie - dezinsecţie-deratizare în unităţile sanitare

  Locul şi rolul infirmierei în sistemul de îngrijire al pacientului

  Codul etic al infirmierei

  Statutul infirmierei

  Nivelul de cunostinţe şi abilităţi ale infirmierei

  Dezbracarea şi îmbracarea pacienţilor

  Pregătirea patului fără pacient

  Pregătirea patului cu pacient

  Prevenirea escarelor de decubit

  Servirea bolnavului la pat
 

BIBLIOGRAFIE

  1. Ordinul 219/2002 privind colectarea, transportul ţi depozitarea deşeurilor
  2. Ordinul 261/2007 privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea, cu modificarile si completarile ulterioare
  3. Legea nr.292/ 2011 a asistentei sociale
  4. Legea nr.46/2003 a dreptului pacientului
  5. Ordinul MMFPSPV nr.2126/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice...
  6. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale
  7. Ordinul nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
  8. Ordinul MS nr.916/2006 privind infectiile nosocomiale
  9. Ghidul Infirmierei

 

DIRECTOR,

Dr. Fira Popa

Înapoi la Comunicate