Comunicate

Declaratie de avere si interese Marina Daniela

Declaratie de avere si interese Marina Daniela, anul 2021

Comunicate

Servicii de paza conform Procedurii operationale PO-49-CMI-Desfasurarea achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016

Procedura operationala PO-49-CMI-Desfasurarea achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare estimata este mai mica decat pragul valoric prevazut la art.7 alin.(1)lit. d) din Lege

Comunicate

Documentatia de atribuire pentru servicii de paza la Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice Arad

Invitatie de participare, caiet de sarcini, contract si formulare pt serviciile de paza de la Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice Arad

Comunicate

INVITATIE DE PARTICIPARE NR. 7419 DIN DATA DE 12.04.2022 - servicii medicale – servicii stomatologice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială (125 de persoane)

INVITATIE DE PARTICIPARE NR. 7419 DIN DATA DE 12.04.2022 - servicii medicale – servicii stomatologice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială (125 de persoane): parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari in cadrul Complexului ”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost, în perioada 01.05.2022 – 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire a contractului în perioada 01.01.2023...

Comunicate

Comunicat de presă referitor la prevederile O.U.G. nr. 63/09.05.2022 privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

Comunicat de pres ă
Referitor la prevederile O.U.G. nr, 63/09.05.2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materiala și/sau risc de sărăcie extremă, în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde precizăm următoarele:
-începând cu data de 20.06.2022 cererile se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială cu sediul din Calea Radnei nr.250

Comunicate

DAS Arad partener strategic în proiectul ”A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”

          Un interesant proiect european strategic în cadrul Erasmus+, a fost prezentat ieri, de către ZIVAC GROUP CENTRAL în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Arad cu titlul “A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”.           Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități a afirmat în mod clar importanța creării unei Europe fără bariere care să faciliteze îmbunătățirea condițiilor sociale și economice ale persoanelor cu dizabilități. Raportul...

Comunicate

Comunicat de presa privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru cuplurile mama - nou-nascut in conformitate cu OUG 113 din 15 iulie 2022

Referitor la O.U.G. nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (…), ( sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic ) facem următoarele precizări:   Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Arad cu sediul din Calea Radnei, nr. 250.
Tichetul social pe suport electronic se acordă persoanelor și familiilor defavorizate care...