Comunicate

Declaratie de avere si interese Marina Daniela

Declaratie de avere si interese Marina Daniela, anul 2021

Comunicate

Servicii de paza conform Procedurii operationale PO-49-CMI-Desfasurarea achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016

Procedura operationala PO-49-CMI-Desfasurarea achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare estimata este mai mica decat pragul valoric prevazut la art.7 alin.(1)lit. d) din Lege

Comunicate

Documentatia de atribuire pentru servicii de paza la Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice Arad

Invitatie de participare, caiet de sarcini, contract si formulare pt serviciile de paza de la Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice Arad

Comunicate

INVITATIE DE PARTICIPARE NR. 7419 DIN DATA DE 12.04.2022 - servicii medicale – servicii stomatologice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială (125 de persoane)

INVITATIE DE PARTICIPARE NR. 7419 DIN DATA DE 12.04.2022 - servicii medicale – servicii stomatologice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială (125 de persoane): parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari in cadrul Complexului ”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost, în perioada 01.05.2022 – 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire a contractului în perioada 01.01.2023...

Comunicate

Comunicat de presă referitor la prevederile O.U.G. nr. 63/09.05.2022 privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

Comunicat de pres ă
Referitor la prevederile O.U.G. nr, 63/09.05.2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materiala și/sau risc de sărăcie extremă, în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde precizăm următoarele:
-începând cu data de 20.06.2022 cererile se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială cu sediul din Calea Radnei nr.250

Comunicate

DAS Arad partener strategic în proiectul ”A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”

          Un interesant proiect european strategic în cadrul Erasmus+, a fost prezentat ieri, de către ZIVAC GROUP CENTRAL în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Arad cu titlul “A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”.           Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități a afirmat în mod clar importanța creării unei Europe fără bariere care să faciliteze îmbunătățirea condițiilor sociale și economice ale persoanelor cu dizabilități. Raportul...

Comunicate

Comunicat de presa privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru cuplurile mama - nou-nascut in conformitate cu OUG 113 din 15 iulie 2022

Referitor la O.U.G. nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (…), ( sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic ) facem următoarele precizări:   Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Arad cu sediul din Calea Radnei, nr. 250.
Tichetul social pe suport electronic se acordă persoanelor și familiilor defavorizate care...

Comunicate

Comunicat privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie

COMUNICAT privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie   Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va face, conform Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 2.309/03.10.2022 începând cu data de  17.10.2022 , în următoarele locații: 1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului...

Comunicate

Comunicat privind condițiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie

COMUNICAT privind condițiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie   Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 și a HGR nr. 1.073/04.10.2021 și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 2.309/03.10.2022. Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile și...

Comunicate

Comunicat privind arondarea strazilor la centrele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie

  COMUNICAT privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 și a suplimentului pentru energie
Centrul nr. 1 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie Locație: Arad, Piața Plevnei nr. 1. Telefon: 0257-282777. Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluției, de la P-ţa Romană până la Gară și străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcționarilor.        ...

Comunicate

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice - 2022

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice          Ziua de 1 octombrie este o zi dedicată persoanelor vârstnice de pretutindeni. Arădenii trecuți bine de prima tinerețe au sărbătorit într-un cadru festiv “Ziua Internaţională a Vârstnicilor”. Primăria municipiului Arad, prin Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) a organizat o petrecere, deja devenită tradiţie. După două ediții amânate din cauza pandemiei, bunicii şi bunicuţele au avut prilejul să uite de grijile cotidiene ale pensionarului, care din păcate...

Comunicate

Comunicat modificare puncte de preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor

Începând cu data de 21.12.2022, preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor și suplimentului pentru energie se face la  Centrul nr. 2  pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor și suplimentului pentru energie  situat în Arad,  Calea Radnei nr. 250 PROGRAM CU PUBLICUL: Luni – Joi:   8,00 – 17,00 Vineri:          8,00 – 14,00

Comunicate

În atenția beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și/sau de supliment pentru energie

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului pentru energie are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.  Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și, conform prevederilor Legii nr. 226/2021, se sancționează cu amendă de...

Comunicate

Documentația de atribuire pentru servicii de pază la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

Invitație de participare, caiet de sarcini, contract și formulare pt serviciile de pază de la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

Comunicate

Raportul de activitate al DAS Arad pentru anul 2022

Raportul de activitate al Direcției de Asistență Socială Arad pentru anul 2022

Comunicate

Plata suplimentului pentru energie pentru luna martie 2023

Direcția de Asistență Socială Arad efectuează plata suplimentului pentru energie cu combustibili solizi si /sau lichizi, acordate in baza Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Plata ajutoarelor se face doar titularilor cererii, cu prezentarea actului de identitate in original sau cu împuternicire notariala, la sediul DAS Arad situat in Calea Radnei, nr. 250 după urmatorul program:            Luni, 08.05.2023...

Comunicate

În atenția beneficiarilor de Indemnizație Persoane cu Handicap grav cu asistent personal

Conform art.42, al.1 din LEGEA nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, facem cunoscut următoarele: Plata indemnizației se va face in zilele de: 08.08.2023 între orele 12-16;30 09.08.2023 între orele 8-16;30 10.08.2023 ăntre orele 8-16;30 LA CASERIA Directiei de Asistenta Sociala, Calea Radnei nr.250. Pentru persoanele a caror indemnizație se face prin virament bancar, plata se va efectua începând cu data de 09.08.2023.

Comunicate

Comunicat privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie

  COMUNICAT privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie   Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va face începând cu data de 17.10.2023 , în următoarele locații: 1) Centrul pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie nr. 1    ...

Comunicate

Comunicat privind arondarea strazilor la centrele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor și a suplimentului pentru energie (centrele 1 si 2)

COMUNICAT privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie   Referitor la organizarea activității legate de acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 și a HGR nr. 1.073/04.10.2021 și conform prevederilor dispoziției primarului municipiului Arad privind organizarea în municipiul Arad a activității de acordare a ajutorului pentru...

Comunicate

Comunicat privind arondarea strazilor la centrele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor și a suplimentului pentru energie (centrele 3, 4 si 5)

COMUNICAT privind preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie   Referitor la organizarea activității legate de acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în perioada sezonului rece noiembrie 2023 - martie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 și a HGR nr. 1.073/04.10.2021 și conform prevederilor dispoziției primarului municipiului Arad privind organizarea în municipiul Arad a activității de acordare a ajutorului pentru...

Comunicate

Comunicat privind condițiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie

COMUNICAT privind condițiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie   Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2023 - martie 2024 și a suplimentului pentru energie se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 și a HGR nr. 1.073/04.10.2021 și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad privind organizarea în municipiul Arad a activității de acordare a ajutorului...

Comunicate

Comunicat privind acordarea Venitului Minim de Incluziune de la 1 ianuarie 2024

COMUNICAT   PRIVIND ACORDAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE DE LA 01.01.2024   Direcţia de Asistenţă Socială Arad anunță acordarea unui nou beneficiu de asistență socială, venitul minim de incluziune (VMI), care va înlocui venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF), începand cu data de  1 ianuarie 2024. Cine poate solicita venitul minim de incluziune: Venitul minim de incluziune se acordă familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, conform Legii nr.196/2016. În...

Comunicate

Spre consultare: planul anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2024

Spre consultare: planul anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2024

Comunicate

Invitație de participare pentru achiziția de servicii de pază la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

Invitație de participare pentru achiziția de servicii de pază la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

Comunicate

În atenția beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și/sau de supliment pentru energie.

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței și/sau a suplimentului pentru energie are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.  Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și, conform prevederilor Legii nr. 226/2021, se sancționează cu amendă de...