Prima vizită de lucru din cadrul proiectului Competence: Budapesta

                                                                                                 Vizita de lucru Budapesta, Ungaria 28.03.2022

                                                                                       Proiect  COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of
                                                                                           municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices

 

        Prima vizită de lucru, ca si activitate prevăzută în proiectul Proiectul  COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices a avut loc în data de 28.03.2022, cu participarea a 3 membrii din echipa de proiect (Anamaria Varga – manager de proiect, Carina Kiss – manager cercetare și Sorin Mocuța – asistent manager). Numarul participanților la întalnirea de lucru a fost recomandat de către organizator. 

        Întalnirea a avut loc la Ujbuda, districtul XI al Budapesta, începând cu ora 9:30 în sala de conferinte a Municipalității din Ujbuda, împreună cu membrii participanți ai țărilor partenere (Croatia, Grecia, Norvegia si Ungaria) 

Atasăm prezentei și o copie după programul de lucru. 

  1. Vizită la Furmizorul de servicii sociale din Ujbuda unde ni s-au prezentat serviciile oferite de către Municipalitate pentru persoane varstnice (cu sau fără dizabilitati) asfel:
  2. Centrul de zi pentru Vârstnici în regim de zi ( club pentru varsnici) unde sunt incluse servicii care cuprind: activitati de socializare, activitati de voluntariat efectuate de către beneficiari, posibilitatea luării mesei in regim de cantină socială etc)
  3. Servicii de sprjin la domiciliu pentru vârstnici care includ: linie telefonica verde unde poate fi solicitat sprijinul pentru diverse problematici cum ar fi: plata facturilor, cumparaturi, orice alte servicii de care beneficiarul are nevoie. Serviciile sunt similare cu serviciile oferite de catre DAS Arad in cadrul Serviciului protectie persoane cu dizabilitati. 
  4. Centrul de zi pentru Vârstnici care suferă de demență, este un centru de zi pentru persoanele varsnice care sufera de dementa oferind servicii care includ: supraveghere, terapie ocupaționala, administrarea medicamentelor, etc

Aceste servicii sunt partial finantate de catre Municipalitate și cu contributia  beneficiarului in functie de venituri. Ni s-a mentionat că Districtul XI Ujbuda are o densitate a populatiei foarte mare raportata la suprafată și că media de vârsta este 60+, deci serviciile sociale oferite pentu această categorie de vârsta prezinta o importanta deosebita pentru comunitate. 

  1. Vizită scurta și prezentarea Centrului Rezidential pentru Vârsnici, unde se oferă servicii in regim rezidențial persoanelor vârstnice care includ: ingrijire medicală permanenta, consiliere, regim de masa adaptat la nevoile terapeutice, etc.  
  2. Vizită la Centrul de Servicii Umane

S-au prezentat activitatile centrului respectiv compartimentele sociale care functionează in subordinea centrului astfel:

        a. Serviciul de sprijin pentru familii defavorizate care oferă urmatoarele servicii/activități menite să îmbunătățească calitatea vieții beneficiarilor, cum ar fi: 

        - dezvoltarea unor programe de inserție pe piața muncii, coordonarea beneficiarilor de ajutor social în efectuarea activităților obligatorii, etc

        -”Clubul de ceai” pentru persoanele care caută un loc de muncă ( terapie în grup care are ca scop împărtășirea experiențelor, sprijin emoțional, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, cursuri de folosire a calculatorului/ internetului, ajutor pentru elaborarea unui CV sau a unei scrisori de intenție, etc)

         -servicii de consiliere a persoanelor cu datorii (sprijin pentru solicitarea diverselor tipuri de ajutoare, pregătirea și transmiterea solicitărilor de ajutor pentru diminuarea datoriilor)

        -activități de intermediere a donațiilor către persoanele/familiile aflate în dificultate 

        -acordare de informații și căutarea de parteneri unde să își desfășoare activitățile voluntariat (pentru persoanele fără loc de muncă  care beneficiază de ajutor social)

        b. Serviciul protecția copilului care cuprinde urmatoarele activitati/servicii:

        -activități de protecție socială desfășurate pe teren

        -activități de protecție socială desfășurate în spitale

        -sprijin pentru menținerea legăturii între copii și părinți acestora care trăiesc separat

        -dispecerat telefonic pentru situații de criză

        -îngrijire temporară a copiilor (casă pentru îngrijirea temporară a copiilor, a familiilor)

        -activități școlare pentru prevenția consumului de droguri, pentru prevenirea violenței și pentru prevenirea criminalității

        -facilitarea accesului la programe recreative

        -organizarea taberelor de vară

        -organizarea de activități meșteșugărești și de programe culturale pentru tineri

        -meditații și sprijin pentru rezolvarea temelor (program de tip afterschool)

        -programe de dezvoltare

        -club de filme.

Centrul de Servicii Umane Ujbuda oferă în mod gratuit beneficiarilor consiliere juridică, consiliere psihosociala, consiliere pentru gestionarea conflictelor, dupa caz, posibilitatea consultării de către kineziolog și psihiatru.

  

  1. Workshop privind activitățile următoare din proiect. 

Prezentarea calendarului activitatilor a inclus o discuție liberă privind stadiul actual al proiectului (cercetarea inițială), precum și cateva informatii privind analiza datelor foarte importanta pentru a putea trece la stadiul urmator al proiectului. Prezentarea a fost inițiată de catre Thibault Rabussier, reprezentantul Apenhet, partenerul expert în cadrul proiectului ca și o planificare a activităților care vor urma a fi implementate în a doua vizită de lucru care va avea loc in 4-6.05.2022 in Oslo, Norvegia. S-a pus accent pe Importanta colaborării cu partenerii din proiect in faza elaborarii planului de actiune astfel incât activitatile din proiect să vină in întampinarea obiectivelor stabilite initial in proiect (imbunătațirea calitatii serviciilor oferite de catre functionarii publici).

 

 

Echipa de proiect: Varga Anamaria, Carina Kiss si Sorin Mocuta

Înapoi la Proiect COMPETENCE