Serviciul Prestaţii Sociale

Calea Radnei nr. 250, Tel: 0257-285150, 0257-211686, Fax: 0257-214284, e-mail  social@dasarad.ro

Activitatea principală a serviciului este concentrată pe aplicarea legislaţiei cu privire la: venitul minim garantat (acordarea ajutorului social), alocaţia pentru susţinerea familiei, acordarea ajutoarelor de urgenţă, acordarea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei, evidenţa beneficiarilor legii privind cantina de ajutor social, evidenţa asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, evidenţa beneficiarilor de indemnizaţie pentru persoanele cu handicap grav (alternativa la asistentul personal), efectuarea anchetelor sociale necesare în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte, preluarea dosarelor pentru încadrarea în grad de handicap a persoanelor adulte şi înaintarea acestora către comisie, preluarea cererilor pentru acordarea scutirii de la plata tarifului de utilizare a drumurilor naţionale, preluarea dosarelor pentru acordarea indemnizaţiei / stimulentului pentru creşterea copilului, preluarea dosarelor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii. Acordarea prestaţiilor are la bază efectuarea de evaluări şi anchete sociale, care furnizează informaţiile necesare constituirii bazelor de date pentru fiecare domeniu specific. Evaluarea socio-economică a persoanelor aflate în stare de risc social urmăreşte identificarea nevoilor şi resurselor acestora, identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi reinserţie socială, precum şi a măsurilor pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social. De asemenea, angajaţii serviciului oferă consiliere de specialitate în funcţie de problematica ridicată de fiecare beneficiar. Serviciul urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care punerea în aplicare a politicilor, strategiilor şi programelor elaborate la nivel naţional, regional şi local, în limitele competenţelor sale, elaborează studii, analize şi statistici privind grupurile-ţintă deservite şi obiectul de activitate, elaborează proiecte în vederea atragerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea socială şi comunitară durabilă, organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi, evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia.

Înapoi la Servicii