Serviciul Protecţie persoane adulte

Serviciul identifică și soluționează problemele sociale ale persoanelor adulte aflate în stare de risc social, previne instituționalizarea acestora, prin canalizarea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea condițiilor de viață.
În subordinea serviciului se află:


1. Reţea de centre de zi pentru vârstnici

Calea Timișorii nr.39, Tel: 0257-278929, Calea Aurel Vlaicu nr.227, Tel: 0257-213471, Str. Crinului nr.16, Tel: 0257-279535, Str. Căpitan Ignat nr.38, Tel: 0257-211664, Str. Andrei Mureşanu nr.11, Tel: 0257-211665, Str. Liviu Rebreanu nr.91, Tel: 0257-270762, Str. Ardealului nr.29, Tel: 0257-218811

Reţeaua de centre de zi pentru vârstnici s-a realizat prin înfiinţarea de centre de zi pentru vârstnici în fiecare cartier arădean. Obiectivele acestei reţele sunt: sprijinirea vârstnicilor fără posibilităţi materiale, lipsiţi de suport social şi prevenirea instituţionalizării şi marginalizării sociale prin menţinerea unui mod de viaţă activ şi independent. Centrele de zi oferă vârstnicilor posibilitatea petrecerii timpului liber, consiliere în probleme sociale şi juridice, vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor, asistenţă medicală, servirea mesei, suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la domiciliul vârstnicilor sau la spital, asigurarea asistenţei la domiciliu (prin intermediul Serviciului protecţie persoane cu dizabilităţi) pentru vârstnicii care nu se mai pot îngriji singuri, ajutoare materiale, ajutor de urgenţă, organizarea diferitelor momente festive, turism social şi alte servicii.
Proiectul s-a dezvoltat ulterior prin: oferirea de consiliere psihologică individuală şide grup, implicarea centrelor de zi în activitatea serviciului de asistenţă la domiciliu (asigurarea de asistenţă medicală la domiciliu prin intermediul medicilor şi asistenţilor medicali din cadrul centrelor, asigurarea igienizării locuinţelor persoanelor asistate, transportul mesei la domiciliul beneficiarilor), vizitarea la domiciliu a membrilor centrelor de zi pentru vârstnici, care nu se mai pot îngrijisinguri şi au ajuns beneficiari de servicii de asistenţă la domiciliu, acordarea de medicamente, gratuit, prin intermediul farmaciei înfiinţate de Fundaţia “Alpema” în cadrul Centrului de zi Aurel Vlaicu.


2. Adăpostul de noapte
Calea 6 Vânători nr. 55, Tel: 0257-214988

Adăpostul de noapte oferă cazare pe timpul nopţii persoanelor aflate în stare de risc social. Capacitatea de primire a Adăpostului de noapte este de 50 locuri. Capacitatea de primire poate fi depăşită în caz de forţă majoră prin amplasarea de paturi pliante şi saltele. Adăpostul de noapte are un Regulament intern, pe care beneficiarii sunt obligaţi să-l respecte. Pot beneficia de serviciile Adăpostului de noapte persoane majore, lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuinţe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate, nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală).

Înapoi la Servicii