Serviciul Protecție persoane cu dizabilități

Str. Liviu Rebreanu nr. 91, Tel: 0771371288, e-mail sppd@dasarad.ro

Serviciul, înfiinţat în anul 1999, se adresează persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi, imobilizate la pat, aflate în imposibilitate de a se îngriji, persoanelor aflate în situaţie de risc social iar prin asistenţa medicală comunitară şi medierea sanitară, întregii comunităţi, în mod deosebit categoriilor de persoane vulnerabile. Prioritatea, de a beneficia de serviciile la domiciliu, o au persoanele dependente, care nu se pot îngriji singure şi care nu au susţinător legal.

Serviciul oferă asistenţă în igienizarea şi păstrarea curăţeniei în locuinţele asistaţilor, acordă primul ajutor şi asistenţă medicală primară, asistenţă socială şi emoţională, asistenţă în rezolvarea problemelor administrative şi personale. La cerere şi în funcţie de nevoi asigură transportul hranei (masa de prânz) de la Cantina Municipală la domiciliul asistaţilor, acordă consiliere socială şi juridică.

Serviciul are în subordine:

Compartiment asistenţă medicală comunitară

Compartimentul urmărește prin personalul de specialitate, medici, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin:

- Oferirea de informații și educație pentru sănătate în vederea schimbării atitudinii și comportamentului populației față de propria sănătate,

- Creșterea adresabilității și îmbunătățirea accesului la servicii medicale și sociale precum și oferirea de servicii medicale directe,

- Sensibilizarea și educarea comunității față de nevoile grupurilor vulnerabile și la risc.

Mediatorii sanitari au rolul principal de a cultiva încrederea reciprocă dintre autoritățile publice locale și comunitățile de romi precum și de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi și cadrele sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică.

Compartiment asistenţă la domiciliu

Compartimentul oferă următoarele servicii:

- Servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare; igiena eliminărilor; hrănire şi hidratare; transfer şi mobilizare; deplasare în interior; comunicare.

- Servicii de suport: ajutor pentru transportul hranei la domiciliu; efectuare cumpărături; activităţi de menaj; însoţire la medic sau la alte instituţii.

Compartiment Asistenţă socială persoane adulte

Str. Liviu Rebreanu nr. 91, e-mail sppa@dasarad.ro

Compartimentul identifică și soluționează problemele sociale ale persoanelor adulte aflate în stare de risc social, previne instituționalizarea acestora, prin canalizarea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea condițiilor de viață. 

Reţea de centre de zi pentru vârstnici

Calea Timișorii nr.39, Tel: 0257-278929, Calea Aurel Vlaicu nr.227, Tel: 0257-213471, Str. Crinului nr.16, Tel: 0257-279535, Str. Căpitan Ignat nr.38, Tel: 0257-211664, Str. Andrei Mureşanu nr.11, Tel: 0257-211665, Str. Liviu Rebreanu nr.91, Tel: 0257-270762, Str. Ardealului nr.29, Tel: 0257-218811

Reţeaua de centre de zi pentru vârstnici s-a realizat prin înfiinţarea de centre de zi pentru vârstnici în fiecare cartier arădean. Obiectivele acestei reţele sunt: sprijinirea vârstnicilor fără posibilităţi materiale, lipsiţi de suport social şi prevenirea instituţionalizării şi marginalizării sociale prin menţinerea unui mod de viaţă activ şi independent. Centrele de zi oferă vârstnicilor posibilitatea petrecerii timpului liber, consiliere în probleme sociale şi juridice, vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor, asistenţă medicală, servirea mesei, suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la domiciliul vârstnicilor sau la spital, asigurarea asistenţei la domiciliu (prin intermediul Serviciului protecţie persoane cu dizabilităţi) pentru vârstnicii care nu se mai pot îngriji singuri, ajutoare materiale, ajutor de urgenţă, organizarea diferitelor momente festive, turism social şi alte servicii.
Proiectul s-a dezvoltat ulterior prin: oferirea de consiliere psihologică individuală şide grup, implicarea centrelor de zi în activitatea serviciului de asistenţă la domiciliu (asigurarea de asistenţă medicală la domiciliu prin intermediul medicilor şi asistenţilor medicali din cadrul centrelor, asigurarea igienizării locuinţelor persoanelor asistate, transportul mesei la domiciliul beneficiarilor), vizitarea la domiciliu a membrilor centrelor de zi pentru vârstnici, care nu se mai pot îngrijisinguri şi au ajuns beneficiari de servicii de asistenţă la domiciliu, acordarea de medicamente, gratuit, prin intermediul farmaciei înfiinţate de Fundaţia “Alpema” în cadrul Centrului de zi Aurel Vlaicu.

Adăpostul de noapte
Calea 6 Vânători nr. 55, Tel: 0257-214988, e-mail adapostuldenoapte@dasarad.ro

Adăpostul de noapte oferă cazare pe timpul nopţii persoanelor aflate în stare de risc social. Capacitatea de primire a Adăpostului de noapte este de 50 locuri. Capacitatea de primire poate fi depăşită în caz de forţă majoră prin amplasarea de paturi pliante şi saltele. Adăpostul de noapte are un Regulament intern, pe care beneficiarii sunt obligaţi să-l respecte. Pot beneficia de serviciile Adăpostului de noapte persoane majore, lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuinţe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate, nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală).


Înapoi la Servicii