Serviciul Relații publice și programe sociale

Calea Radnei nr.108, Arad, Tel: 0257-283134, e-mail  proiecte@dasarad.ro

Serviciul are ca obiective întocmirea strategiei de dezvoltare a serviciilor, realizarea de parteneriate pentru dezvoltare comunitară, promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad şi atragerea de parteneri. Serviciul realizează şi derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională durabilă, completează cereri de finanţare pentru proiectele Direcţiei de Asistenţă Socială sau pentru proiectele în parteneriat cu alte instituţii sau organizaţii neguvernamentale, identifică surse de finanţare în domeniul dezvoltării comunitare şi a dezvoltării regionale durabile şi asigură consultanţă pe perioada derulării proiectelor, programează şi organizează seminarii periodice pentru diseminarea serviciilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială în ceea ce priveşte materialele de interes comun.
În cadrul serviciului funcţionează Registratura care facilitează comunicarea în scopul obţinerii de informaţii utile de către potenţialii beneficiari, asigură înregistrarea tuturor documentelor primite şi transmise de instituţie şi urmăreşte rezolvarea în termen legal a tuturor petiţiilor.

Compartiment Relaţii cu ONG-urile pe asistenţă socială

Calea Radnei bl.108, Arad, Tel: 0257-283134

Atribuţii şi competenţe:

- creşterea gradului de popularizare şi accesibilitatea informaţiilor legate de ONG–uri din domeniul social;

- facilitarea comunicării şi cooperării la nivel local şi regional în ceea ce priveşte organizaţiile neguvernamentale;

- cunoaşterea posibilităţilor de dezvoltare a fiecărei organizaţii, lărgirea sferei de activitate, întărirea capacităţii organizatorice;

- atragerea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor;

- oferă consiliere ONG-urilor din domeniul social, pe baza Fişei de consiliere;

- participă la organizarea diferitelor evenimente ale ONG-urilor, precum şi la organizarea anuală a Târgului ONG;

- întocmeşte, publică şi distribuie Catalogul anual de prezentare a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul social în municipiul Arad;

- întocmeşte recomandări pentru voluntarii străini din ONG-urile din baza de date.

Înapoi la Servicii