Prezentare proiect “Teach Me To Help”

Rata de participare la educație și formare este scăzută deoarece persoanele cu dizabilități au o disponibilitate scăzută de călătorie, participarea este adesea dificilă sau chiar imposibilă. Prin urmare, șansele lor de dezvoltare personală și de angajare sunt diminuate.

Accesul la sistemul de educație online va facilita integrarea acestora pe piața muncii și viața independentă.

Pandemia din ultimii ani a demonstrat utilitatea și eficacitatea utilizării mediului online pentru a oferi educație. Din acest motiv ne-am gândit să implementăm proiectul ”ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ AJUT” / “TEACH ME TO HELP”, care prin rezultatele obținute va elimina barierele existente care limitează accesul la educație, dezvoltare și incluziune pentru persoanele cu dizabilități.

În baza principiului asigurării de oportunităţi egale, prin implementarea proiectului vrem sa  asiguram accesul  usor,nemijlocit şi neîngrădit la dezvoltare personala,  profesionala si educaţie, facilitănd astfel participarea activa la viaţa comunităţii şi a societăţii în general.

Deasemenea  prin implementarea proiectului vom raspunde nevoii asistentilor sociali  de formare continua şi reconversie prin dezvoltarea de  servicii sociale integrate şi măsuri specifice de stimulare a ocupării fortei de munca .

Rezultatele  proiectului vor  sprijini pregatirea asistentilor sociali in vederea adaptarii practicilor educationale online pentru persoanele cu dizabilitati. 

Cursurile de dezvoltare  personala  si profesionala,sustinute on-line  de asistentii sociali formati prin implementarea proiectului  vor deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate, pentru persoanele cu dizabilitati.

Asistenții sociali vor deveni autorii propriilor cursuri online și prin predarea acestor cursuri de dezvoltare, persoanelor cu dizabilități vor avea acces extins și vor fi mai motivate să acceseze cursuri de formare și să obțină un loc de muncă.

 Proiectul  ”ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ AJUT” / “TEACH ME TO HELP” se bazează pe următoarele obiective:

Obiectiv general – dezvoltarea abilitatilor asistentilor sociali in proiectare si integrare de programe digitale pentru  dezvoltarea personala si incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati

Obiective specifice :

- creșterea competentelor in proiectarea si dezvoltarea unui curs online, (realizare design curs online, concepere curs online)  

- creșterea competentelor in comunicare eficienta pentru mediul digital, flexibilitate in comunicarea online 

- creșterea calității muncii, activităților și practicilor   organizațiilor  implicate in proiect

- consolidarea capacității   organizațiilor  implicate in proiect de a lucra la nivel transnațional și intersectorial

Pentru a atinge aceste obiective,partenerii au inclus în acest proiect urmatoarele  rezultate :

- Ghid practic pentru proiectarea si dezvoltarea unui curs in mediul online

- Video curs-Comunicare eficienta in mediul  online,

- Formarea si instruirea unui numar de persoane din grupul tinta, prin pilotarea celor 2 rezultate  mentionate mai sus, care va duce  la cresterea abilitatilor si performantei acestora in furnizarea de cursuri.


Coordonator European de Proiect 

Direcția de Asistență Socială ARAD  

Parteneri

Cipru - Organizația pentru Promovarea Situațiilor Europene 

Italia - Igor Vitale International SRL

Franța - Oriensys SRL 

România - Centrul international Celiz SRL

Înapoi la Teach me to Help