Despre voluntariat

CE ESTE VOLUNTARIATUL ?

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de către o persoană care își dedică timpul, energia și talentul pentru a îi ajuta pe ceilalți, fără a primi în schimb o recompensă de natură financiară. Voluntariatul se poate desfășura în beneficiul unei comunități, pentru o cauză unde este nevoie de sprijin și de resurse umane, și nu reprezintă o activitate remunerată.

DE CE FAC OAMENII VOLUNTARIAT ?

 • pentru a câştiga experienţă şi a dobândi cunoştinţe noi
 • pentru a exersa anumite abilităţi şi a-şi forma noi deprinderi;
 • pentru a cunoaşte oameni care împărtăşesc aceleaşi valori şi a-şi face noi prieteni
 • pentru a petrece timpul în mod plăcut şi util
 • pentru a înţelege şi a se implica activ în viaţa comunităţii în care trăieşte
 • pentru a câştiga respect şi prestigiu
 • pentru a da înapoi o parte din ce a primit de la alţii
 • pentru a contribui la rezolvarea problemelor existente în societate
 • pentru a se simţi folositori prin ceea ce fac
 • pentru a face parte dintr-un grup/echipă în care fiecare este important, util şi apreciat

Voluntarul care beneficiaza de drepturile prevazute în Carta Drepturilor Voluntarului trebuie să accepte responsabilităţile şi obligaţiie care decurg din acestea

DREPTURILE VOLUNTARILOR

 • de a fi tratat ca un coleg cu drepturi egale;
 • de a-i fi luate în calcul preferintele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini;
 • de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care presteaza activitatea, atât la începutul activităţii, cât şi pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în domeniu;
 • de a stii cât de multe depre institutiile publice si despre organizatia în care este plasat;
 • la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experienţa, bine informată, cu răbdare, atentă şi care dispune de suficient timp pentru a raspunde nevoilor voluntarului;
 • la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea;
 • de a fi promovat si de a-i fi acordate responsabilităţi, în conformitate cu rezultatele obţinute;
 • de a fi ascultat şi de a avea un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber sa facă sugestii şi de a-i fi respectate opiniile;
 • la recunoastere, sub forma unor promovări, premii sau prin exprimarea cotidiană a aprecierii pe care o merită;

OBLIGAŢIILE VOLUNTARILOR

 • Cercetează-ţi sentimentele şi asigură-te că vrei să ajuti alţi oameni
 • Nu-ţi oferi serviciile până nu eşti convins de valoarea a ceea ce faci
 • Oferă sugestiile, dar acceptă regulile
 • Nu critica ceea ce nu înţelegi (s-ar putea să existe un bun motiv ca lucrurile să fie aşa cum sunt)
 • Întreabă ceea ce nu înţelegi
 • Nu-ţi păstra pentru tine întrebările şi frustrările până când acestea te îndepărtează sau creează probleme organizaţiei
 • Instruirea este esenţiala pentru a-ţi putea desfăşura activitatea în bune condiţii
 • Află tot ceea ce poţi despre organizaţie şi despre munca ta
 • Vei fii mai util şi îți vei îndeplini sarcinile mai eficient dacă vorbeşti cu cineva despre activitarea ta şi dacă accepţi îndrumare
 • Fă ceea ce te-ai angajat să faci
 • Nu promite ceea ce nu eşti sigur că poţi să faci
 • Găseşte-ţi un loc în echipă
 • Munca e mult mai placută şi mai plină de satisfacţii atunci când nu eşti singur

Direcția de Asistență Socială Arad își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat in România pentru următoarele servicii:

 1. Denumire serviciu: Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad
 2. Grup tinta/beneficiari: persoane vârstnice
 3. Descrierea activitatii de voluntariat:
 • Îngrijirea persoanelor vârstnice (infirmiere):
  1. asigură ajutor beneficiarilor la spălat și  imbracat
  2. asigură schimbarea lenjeriei si a hainelor personale ale beneficiarilor conform graficelor stabilite sau ori de câte ori este cazul predând la spalatorie rufele murdare şi preluând pe cele curate, cu respectarea circuitului stabilit
  3. asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, pieptănat, bărbierit, etc)
  4. acordă o îngrijire atentă asigurînd materiale sanitare necesare, beneficiarilor care au probleme de continenţă
  5. efectuează curatenia din şi de pe noptiere
  6. face patul beneficiarilor care nu o pot face singuri,  ori de cate ori este necesar
 • Îngrijirea spatii verzi din incinta centrului:
  1. Intreținerea spațiilor verzi(maturat, curatat, taiat iarba, etc);
  2. Intretine si repara bancutele, spatiile amenajate pentru beneficiari;
  3. Intretine si repara trotuarele;
  4. Toaleteaza si intretine pomii fructiferi, arbustii, etc.

Perioada: Septembrie 2022 – August 2023

 Denumirea serviciului:  Complex Curcubeu
2. Grup tinta : copii cu varste intre 4 si 14 ani, proveniti din medii sociale devaforizate, copii romi
3. Descrierea activitatii de voluntariat :
- socializare cu copiii
- ajutor in efectuarea temelor
- activitati de lucru manual si joaca cu copiii
- activitati educative non-formale si de deprinderi de viata independenta
     - activitati care au legatura cu profesia voluntarului ( ex. logopedie, ajutor in formarea unor deprinderi de folosire a calculatorului, etc.)

 1. Perioada: Septembrie 2022 – August 2023

Documente necesare dosarului de voluntar

1. Cerere scrisă depusă la sediul instituţiei

2. Copie CI, copie paşaport (pentru voluntarii străini)

3. Cazier judiciar

– pentru voluntarii străini, adeverinţa emisa de autorităţile locale de la domiciliul solicitantului, care atesta faptul ca acesta poate desfăşura activităţi de voluntariat sau declaratie pe proprie raspundere

4. Act medical ( adeverintă sau certificat medical) care adevereşte faptul că persoana poate desfăşura activităţi de voluntariat în cadrul locațiilor din subordinea Direcției de Asistență Socială Arad.

5. Adeverinţa de la unitatea de învățământ ( facultate, liceu) sau loc de muncă (declaraţie pe proprie răspundere dacă solicitantul nu are loc de muncă)

6. Copii după actele de studii

7. CV în format Europass

În urma aprobării cererii, solicitantul este invitat la instituţie în vederea completării și semnării următoarelor documente:

1. Contract de voluntariat cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Fișa voluntarului

- Anexa 2: Declarația pe proprie raspundere privind renunțarea la cheltuielile prevazute la art. 15 lit. b) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania

- Anexa 3: Declarația pe proprie raspundere privind renunțarea la cheltuielile prevazute la art. 15 lit. c) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania

- Anexa 4: Acord de confidenţialitate

Înapoi la Voluntariat