Acte necesare

Serviciul Protecţie persoane adulte

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- cerere de înscriere - cerere tip;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate; 

- adeverinţă  medicală de la medicul de familie  că nu suferă de boli infecto-contagioase;

- cupon de pensie;